Guia de Contes i Novel·les per la Igualtat

Guia de Contes i Novel·les per la Igualtat (link al PDF)

Aquesta guia s’emmarca dins la proposta educativa e nCORatja’t, de Fundesplai, una
proposta per la igualtat de gènere i la violència zero.
Amb l’enCORatja’t pretenem educar les noies i els nois des de la seva participació
activa per construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma
de violència. Avançar cap a una igualtat d’oportunitats real entre totes les persones,
independentment del gènere.
Creiem que la lectura de llibres coeducatius pot contribuir a la proposta enCORatja’t
perquè afavoreix:
• Les relacions igualitàries, trencant els estereotips de gènere.
• Les actituds de cura, empatia, solidaritat, respecte a la diversitat i a la llibertat.
• La resolució de conflictes de manera dialògica i no violenta.
• La prevenció i detecció de conductes abusives, d’assetjament, sexistes o
LGTBIfòbiques.
• L’esperit crític en els infants i joves perquè siguin agents de transformació
social.

+ info al link