Acollida

L’Acollida matinal pels alumnes de l’escola va des de les 8 hores fins les 9 hores. El servei d’acolllida estarà actiu des del segón dia d’escola.

L’acollida està supervisada per un/a monitor/a. Els nens i nenes poden portar alguna cosa per menjar i gaudir d’una estona de lleure: jugant amb jocs de taula, pintant i dibuixant, llegint contes…

Hi ha dues modalitats diferents per usar aquest servei. De manera esporàdica o per dies setmanals fixes.

a) De forma esporàdica. El pagament s’ha de fer directament a l’acollida matinal (4€, si és un únic nen i 3€ per nen si són dos o més germans). No cal avís previ.

b) Per dies setmanals fixos:

  • 5 dies a la setmana 35€
  • 4 dies a la setmana 30€
  • 3 dies a la setmana 25€
  • 2 dies a la setmana 20€
  • 1 dia a la setmana 15€

Aquests preus són mensuals i es pagaran 9 quotes anuals. Que s’han d’ingressar mensualment al compte ES50 2100 0889 4102 0023 6199

A partir del segon germà hi haurà un descompte de 5€.

Marqueu aquí els díes que volgueu usar l’acollida de forma fixe.