ACTA DE L’ASSEMBLEA anual DEL 13 DE DESEMBRE DE 2022

Feu clic Aquí PER DESCARREGAR L’ACTA DE l’ASSEMBLEA DEL’AFA

Data: 13 desembre de 2022

Nombre d’assistents: 11 persones

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 16 desembre 2021.

S’explica a les famílies presents que l’Acta de l’assemblea de l’any anterior ha estat penjada al blog de l’AFA per tal de ser consultada. Es pregunta als presents si hi ha alguna persona que vol que sigui llegida. Com que no hi ha ningú que manifesti aquesta voluntat es passa a la votació de l’Acta de l’any anterior.

S’aprova per unanimitat l’Acta de l’Assemblea de l’AFA de 16 de desembre de 2021

2. Presentació Balanç Econòmic

La Marta Pano, tresorera de l’AFA explica el balanç econòmic, seguint el criteri d’any natural i no de curs escolar, amb el compte de pèrdues i guanys.

Durant aquest any hi ha hagut unes despeses una mica més elevades que els ingressos, però que gràcies al romanent que continua tenint l’AFA, no preocupa.

Hi ha una preocupació per la baixada important de les quotes que les famílies paguen per ser membres de l’AFA. Enguany serien unes 34 famílies més que no paguen la quota.

Torna a sortir el tema, només cal mirar l’acta de l’any anterior, de si cal fer més publicitat del treball de l’AFA, de si el treball d’aquesta arriba a les famílies. La majoria dels presents creu que no, que l’AFA al llarg dels anys va explicant el seu treball, que quan s’envia la quota s’explica a què es destinen aquests diners, i que més visibilitat de la que ha tingut enguany, amb la campanya de “Salvem sant Felip Neri, Defensem el barri”, no es tornarà a repetir.

La Marta dóna explicacions sobre algun dels conceptes que surten al balanç econòmic.

S’aprova per unanimitat el balanç econòmic

3. Presentació i votació del pressupost

Enguany no s’ha elaborat un pressupost, ja que el paper que jugarà l’AFA a la nova escola pública, encara no està definit, i per tant, les línies d’actuació, i corresponents despeses no es poden encara marcar.

4.- Precs i preguntes

Arran del punt anterior, es comença un debat sobre què es coneix com a “la sisena hora”, una ampliació de l’horari lectiu que l’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya va implementar a les escoles públiques, però es va retirar de manera generalitzada el 2011 (es va mantenir en alguns centres, els anomenats de màxima complexitat, als rurals i en algun centre ordinari).

És un tema que no estava a l’orde del dia, i que caldrà molt de treball per part de les famílies, juntament amb el tema del menjador de l’escola, i , per tant:

S’ACORDA que entre finals de gener de 2023 i principis de febrer de 2023, es convoqui una assemblea per iniciar el debat entre totes les famílies per tractar d’aquest tema tan important, de com ens organitzem les famílies respecte a aquests dos aspectes, sisena hora i menjador, de cara al curs 2023-2024.

S’informa que ahir va haver-hi Consell Escolar, on s’informà als representants de l’AFA, que a partir de principis de 2023 s’iniciaran unes reunions entre el Claustre de Professors i l’AFA per abordar el tema de la sisena hora. El professorat de l’escola es troba molt motivat per poder tirar endavant aquest projecte no curricular, però sí que segueixi amb el projecte educatiu de l’escola, liderat per l’AFA, d’acord amb la proposta presentada pel Claustre. S’haurà de tractar què es vol donar als infants, quin cost té, quantes famílies hi poden estar interessades, etc.

Es proposa realitzar una enquesta a les famílies, preguntant per la voluntat o no de tenir aquest servei, i que independentment de si la resposta és positiva o negativa, l’AFA hauria de continuar donant les extraescolars.

Ara com ara desconeixem quina serà l’hora de sortida al curs vinent, si a les 16:00, a les 16:30, o una altra. Respecte al menjador tampoc se sap si tindrem espai, en cas afirmatiu quin serà, i si aquest disposarà de cuina o no.

Els presents tenen clar que l’escenari que ens trobarem serà de famílies que pagaran la quota de l’AFA, segurament més cara per fer front a les noves necessitats, famílies que no voldran pagar, i famílies que no podran pagar. Per aquest darrer grup s’assenyala l’existència d’ajuts per part de l’administració per poder pagar extraescolars, per exemple.

S’ACORDA que l’AFA es posarà en contacte amb altres escoles que hagin passat per aquest procés, de passar d’escola concertada a pública, amb l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), i amb el Consorci, per tal de preguntar diverses qüestions que ens ajudin a prendre les millors decisions amb relació a aquests assumptes.

Es dóna per finalitzada l’Assemblea, tot agraint la participació dels presents.

[13 DESEMBRE, 19H] ASSEMBLEA ORDINÀRIA AFA SFN

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) us convida a l’assemblea ordinària el dimarts 13 de desembre a les 19 h a la Sala Newman, de l’escola Sant Felip Neri.

La participació de totes les famílies a aquesta assemblea és molt important, tant si és el primer any que forma part de l’escola, com si ja fa uns quants anys. En aquesta reunió s’informarà i debatrà temes clau per al bon desenvolupament de l’escola i l’educació dels nostres fills.

Al començament de la reunió de l’Assemblea General es llegirà, si així s’escau, l’Acta de l’Assemblea Ordinària anterior (16 desembre de 2021) a fi que s’aprovi o s’esmeni.  Aquí podeu veure-la i descarregar-la per a la revisió.

Fotos de la Festa: Celebrem que Som Pública!

Aquest dissabte, 12 de novembre, famílies, professorat, veïns i veïnes del barri i més enllà ens vam ajuntar per celebrar amb amb molta alegria i emoció que ¡ l’escola Sant Felip Neri és pública !

Ens van visitar els gegants, els petits de la plaça Nova, els de Sant Jaume i els de la Barceloneta.

Vam vibrar amb el potent espectacle de Nexart percussion.

Els nens i nenes van jugar als tallers organitzats pels mestres de l’escola.

Vam cantar i ballar al ritme marcat per Gosto BCN, Portal People i Boys from school

Els mestres ens van sorprendre amb una nota d’agraïment molt emotiva

Va seguir la festa amb la música dels alumnes de l’escola

I molt més!

Gràcies a tothom per l’alegria i l’emoció de la lluita col·lectiva!

Som escola, Som barri,

Som futur, Som Pública

Fotos de Sergi Bernal, Sílvia i Isabel Pascual.

Si algú vol pujar la seves imatges aquí que deixi un comentari i així fem d’aquest blog un entorn més participatiu i col·laboratiu

L’Escola Sant Felip Neri passarà a ser un centre públic el curs 2023-2024

El 8 de novembre del 2022, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, van fer públic que l’Escola Sant Felip Neri, del barri Gòtic, passarà a ser un centre públic el curs 2023-2024 , en un acte després d’haver-se reunit amb la comunitat educativa de l’escola Sant Felip Neri.

Colau destaca la lluita de les famílies, “Heu vist que us heu organizat i heu aconseguit un ècit aixì que aquest ha de ser el primer de molts altres”

Cambray destaca el pape vertebrador de l’escola,  “Sant Felip Neri, escola exemplar de cohesió social, escola exemplar d’equitat i d’escola inclusiva. L’escola podrà seguie el seu projecte educatiu el curs vinent.”

L’AFA agraeix a les famílies, al professorat ia totes les persones i organitzacions que han donat suport per tot l’esforç perquè això sigui possible:

Després de més de dos anys d’incerteses, lluites, moviments incansables, la persistència i i la força de caminar totes plegades, més enllà de les portes de la plaça avui podem veure els fruits: s’ha signat el pas de l’escola a la  Xarxa d’escoles públiques.

És la garantia que l’escola seguirà oberta el curs vinent.

Tan bon punt hi hagi més informació, us l’anirem comunicant.

Gràcies a totes per la paciència, les hores, la dedicació, les idees, les tasques realitzades durant aquest temps. Com deia Mario Benedetti: “porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos”

Recull de mitjans

Info Barcelona. La Escuela Sant Felip Neri será pública el próximo curso

elDiario. La escuela Sant Felip Neri se salva del cierre y se convertirá en pública el curso que viene

Europapress. La escuela concertada Sant Felip Neri de Barcelona se integrará en la red pública

Públic. L’Escola Sant Felip Neri de Barcelona s’incorporarà a la xarxa pública el curs vinent

CCMA. L’escola Sant Felip Neri de Barcelona, a Ciutat Vella, guanya la batalla i serà pública

Betevé. L’Escola Sant Felip Neri passarà a ser un centre públic el curs 2023-2024

Metropoliabierta. El colegio concertado Sant Felip Neri será público el curso 2023-24

ElNacional. La escuela Sant Felip Neri de Barcelona se incorporará al sistema público a partir del próximo curso

Elperiodico. La escuela Sant Felip Neri de Barcelona, la segunda concertada que será pública el curso 23-24

Castanyada 2022

El divendres 28 d’octubre, l’alumnat de P3 a 6è de primària es van reunir a la Plaça per celebrar la castanyada.

Després de tres anys, totes les famílies van ser convidades per compartir les danses i les cançons, així com també els panellets i les castanyes torrades!

(Si algú vol pujar la seves imatges aquí que deixi un comentari i així fem d’aquest blog un entorn més participatiu i col·laboratiu)