Inscripcions Extraescolars 2022-23

Les activitats extraescolars comencen el 3 d’octubre de 2022, es regeixen pel calendari escolar i es facturen segons indicacions del proveïdor (Àbac, ECADE). Cal avisar amb 15 dies d’antelació per cancelar una activitat. Les devolucions de rebuts bancaris, en cas de donar-se, poden tenir recàrrec.

-INSCRIPCIÓ per ESCACS es podrà fer a través del següent ENLLAÇ. L’activitat la ofereix ECADE.

-INSCRIPCIÓ RESTA D’ACTIVITATS en el següent ENLLAÇ Aquestes activitats les ofereix Àbac

INFORMACIÓ ÀBAC: Preus i condicionants

En cas de dubtes ens podeu contactar a través d’aquest email: afasfn1@gmail.com