DELEGATS/ADES DE CLASSE

Què és una persona delegada de classe?

La figura de delegat/ada de classe és un pare o una mare voluntari de cadascuna de les classes de l’escola. En la primera reunió de curs l’AFA, amb la col·laboració dels mestres de l’escola, sol·licita una o dues persones voluntàries de cada curs per a exercir aquesta tasca.

Quina és la seva tasca?

La persona delegada de classe fa d’enllaç entre les famílies del seu curs i l’AFA, facilitant la comunicació entre ambdues. L’AFA utilitza les vies de comunicació al seu abast (Email, Bloc, cartells…) per informar a les famílies de tot allò que calgui. Malgrat tot, aquestes vies no sempre resulten eficaces i hem comprovat que el “boca-orella” a la plaça és el que millor funciona i, sovint, és la manera més fàcil i ràpida d’arribar a les famílies. Per altra banda, permet als pares i mares expressar directament les seves qüestions al delegat/ada i aquest a l’AFA.

Per què necessitem la figura del delegat de classe?

Per millorar la comunicació entre l’AFA i les famílies d’una manera més directa, ràpida i eficaç. Les famílies poden adreçar-se al delegat de classe per tal que les seves peticions, dubtes, propostes, etc. siguin transmeses a l’AFA i aquesta en pugui tenir constància i donar-ne una resposta ràpida. Al mateix temps, l’AFA té un canal més que assegura que totes les qüestions amb les quals treballa i que cal fer conèixer a les famílies, arribi eficaçment.

Qui són?

Les delegades i delegats del Curs 2019-2020 son:

Coordinadora de delegats: Aina Gutierrez

P3
P4 Rebeca Blasco
P5 Xavier Lastra
1er Sílvia Alonso
2on Maria González
3er Mireia Pinyol
4rt Ester Raluy
Ana Delgado
Eva Sabater
1er Núria Campanyà
2on Jordi Antón López
3er Lorena Romero
4rt ESO Martí Escofet