Karate (Abac)

És una activitat orientada a iniciar-se en les tècniques específiques de control i domini de l’art marcial.

Està enfocada a prendre consciència del propi cos, de les capacitats física de precisió i força, el control emocional i el foment de l’esforç i constància.

Les sessions es rutinitzaran partint d’un escalfament previ per iniciar la pràctica esportiva de forma adequada i prepara el cos per l’activitat.

Seguidament, s’iniciaria el treball de tècniques de Karate de forma individual, sense contacte entre els companys i companyes.

Les sessions aniran avançant en funció del nivell del grup. Al finalitzar cada sessió es durà a terme els estiraments musculars i salutació de comiat tancant de forma conjunta la dinàmica.

Objectius específics del Karate:

  • Estimular la coordinació i l’equilibri millorant el coneixement i consciència del propi cos.
  • Fomentar l’orientació espai-temporal i les habilitats viso-motores, permetent que l’infant mostri major atenció amb l’entorn.
  • Treballar les capacitats físiques bàsiques a través de les tècniques del karate.
  • Potenciar l’autoconfiança, l’autoestima i la seguretat personal
  • Estimular l’autocontrol i l’autoconeixement, treballant la regulació de les emocions.