Qui som?

Formada per un grup de pares i mares que es renova periòdicament, la Junta compta amb les següents gures: president, sots-president, secretari, tresorer i 8 vocals. Ens trobem al llarg de cada curs en diverses reunions, tant de la pròpia junta com amb la Direcció de l’escola, per tractar temes rellevants que després transmetem a la resta de famílies.

La junta de l’AFA de  l’Escola Sant Felip Neri renovada en l’assemblea del 16 de desembre de 2021 som:

President: Josep M. Boronat

Sotspresidenta: Mili Esono

Secretari: Francesc Font 

Tresorera: Marta Pano

Vocals: Carlos Palacín, Sergi Bernal, Natalia Robledo, Eva Vila, Ernest Gual

Hem creat diferents comissions de treball per tal de cobrir aquelles tasques que la gestió de l’AFA requereix.

* Consulteu l’apartat Comissions de l’AFA on us informem de la composició de cadascuna d’elles.

D’aquesta manera, en cas que vulgueu realitzar alguna aportació per a un tema en concret, podeu dirigir-vos a les persones que se n’encarreguen.