AULA D’ACOLLIDA

L’Aula d’Acollida és

el servei que ofereix l’AMPA a les families de l’escola que necessitin deixar els seus fills i filles a l’escola abans de del 9h del matí.

El servei està portat per dos monitors que s’encarreguen dels nens des de les 8h fins que entren a l’escola pel matí.

És un servei que es pot contractar de forma permanent y/o esporàdica, és a dir, de forma puntula només aquells dies que segui necessari per  a les families.

Preu d’acollida matinal esporàdic: 4,61€ (es paga a la persona que s’encarrega)
Preu d’acollida matinal mensual: 44,01€