Assemblea 11/11/2019

Ordre del dia (trobada a les 18hs a la Sala Newman)

  1. Presentació i benvinguda a les noves famílies
  2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 17 de Novembre 2019
  3. Presentació de les comissions de l’AFA
  4. Neri Market, presentació i valoració de l’activitat
  5. Situació actual de l’escola
  6. Alguns punts que cal consensuar
  7. Presentació del balanç econòmic 2018/19
  8. Prensentació i votació del pressupost 2019/20
  9. Torn obert de paraules